WSPÓLNOTY

LITURGICZNA SŁUZBA OŁTARZA – 7 ministrantów

WOLONTARIAT CARITAS: – aktualnie 2 osoby dorosłe i 5 os. młodzieży

ŻYWY RÓŻANIEC:

I RÓŻA RÓŻAŃCOWA

II RÓŻA RÓŻAŃCOWA