WSPÓLNOTY

LITURGICZNA SŁUZBA OŁTARZA – 8 ministrantów

WOLONTARIAT CARITAS: – aktualnie 4 osoby dorosłe i 4 os. młodzieży

ŻYWY RÓŻANIEC:

I RÓŻA RÓŻAŃCOWA (15 osób)

II RÓŻA RÓŻAŃCOWA (15 osób)